Matvett på nett

Et nettkurs som belyser ulike sider rundt ernæring og parkinson

Hva er Parkinsons sykdom?

Parkinson er en nevrodegenerativ sykdom, som gir et komplekst sykdomsbilde og rammer mange ulike funksjoner. Behandlingen er symptomlindrende og kan være utfordrende. Her får du en kort innføring i sykdommen og den medisinske behandlingen.

Kosthold og Parkinsons sykdom

Hva bør en person med Parkinsons sykdom spise? Finnes det et eget parkinsonkosthold eller forholdsregler? Her får dere innføring i et sunt kosthold, næringsstoffer og hensyn som må tas ved parkinson.

Utfordringer med mage- og tarmkanalen

Parkinsons sykdom kan ramme hele
mage- og tarmkanalen. Her beskrives ulike utfordringer og hvordan de kan behandles, lindres eller håndteres.

Feilernæring

Feilernæring ved Parkinsons sykdom er et utbredt fenomen. Her beskrives underernæring og overvekt knyttet opp mot sykdommen. Videre gis tips til konkrete tiltak.

Kartlegging

Parkinsons sykdom utfordrer evnen til å opprettholde et godt og riktig kosthold. Det er viktig å jevnlig sjekke ernæringsstatus og funksjon, så svikt kan oppdages tidlig og adekvate tiltak iverksettes. Her finner du relevante kartleggingsverktøy og beskrivelse av disse.

Kunnskapsgrunnlag

Nettet gir unike muligheter for å søke kunnskap, men ikke alt en finner på nettet er såkalt evidensbasert kunnskap. Det er mange områder som ikke er godt nok kartlagt eller forsket på. Her er noen av området belyst.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.