Introduksjon

Feilernæring omfatter både underernæring og overernæring.

Underernæring er en tilstand som oppstår når kroppens behov for energi og/eller næringsstoffer over tid ikke tilfredsstilles gjennom inntak av mat og drikke. Protein- og fettreservene i kroppen avtar, og dette resulterer i vekttap, muskelsvinn og mangel på vitaminer og mineraler. Underernæring gir økt risiko for sykdom, komplikasjoner til sykdom og dødelighet.

Overernæring viser seg som overvekt. Overvekt defineres som kroppsmasseindeks mellom 25 til 29.9 kg/m2. Selv om overvekt ikke er et vanlig resultat av parkinson kan noen bli overvektige på grunn av inaktivitet, bedret symptomlindring eller overspising utløst av medikamenter.