Sykdommen utfordrer matinntaket

Ettersom sykdommen utvikles, øker antallet motoriske og ikke-motoriske symptomer. Gradvis øker symptomene i intensitet, samtidig som det blir vanskeligere å lindre symptomene med medikamenter


Stivhet, skjelvinger, langsomhet og utfordringer med bevegelser, krever mye energi og gir utfordringer med å tilberede og få i seg mat. Det kan være vanskelig å planlegge og tilberede måltider på grunn av kognitive utfordringer, depresjon, apati og fatigue. Medikamentene kan også føre med seg bivirkninger som kvalme, overbevegelighet eller overspising.

Noen opplever det utfordrende å spise sammen med andre. Skjelvinger, stivhet og langsomhet kan føre til klomsethet, søl og manglende evnen til å håndtere maten. Noen har også utfordringer med sikling, eller hoste under måltidet. For andre er det å ha ro rundt måltidet viktig for å kunne mestre spise -og svelgeprosessen.

Det er flere faktorer som påvirker matvarepreferanser og vaner som er viktig å ta hensyn til.

Tips:

  • Bestill mat på nett og få det hjemkjørt.
  • Lag menyer for hver uke, med faste handlelister.
  • Lag mat for mer enn en dag.
  • Lag restemat som er enkel å tilberede, for eksempel pytt i panne.
  • Fryste grønnsaker har like godt næringsinnhold som friske og er enkle å tilberede.
  • Spis sammen med venner/på restaurant.
  • Du kan få tilkjørt ferdig middag hjem fra kommunen.
  • Spis på eldresentre sammen med andre.
  • Ferdigmat er enklere å tilberede og kan være et godt alternativ.
  • Hjemmesykepleien kan hjelpe deg å tilbedre mat.