Næringsstoffer kan påvirke effekt av medisiner
Proteiner og proteinomfordelt kosthold

De mest effektive og vanligste medikamentene som brukes ved parkinson, inneholder aminosyren levodopa. Proteinene i maten er også bygget opp av aminosyrer og brytes ned til dette før de kan tas opp i tarmen. For at aminosyrer skal tas opp eller fraktes inn i hjernen fra blodet, trenger de hjelp av et transportsystem. Dette systemet skiller ikke mellom levodopa og aminosyrene fra kostens proteiner. Det kan dermed oppstå konkurranse mellom aminosyrene der levodopa blir den tapende parten. Enkelte personer med parkinson kan derfor merke en forverring av symptomer etter å ha spist et proteinrikt måltid. Det er viktig for disse pasientene at de får informasjon om å ta levodopa-medisiner minst 30 minutter før måltider.

Dersom dette ikke er tilstrekkelig, har studier vist at pasienter som opplever ujevn virkning av medisinene og motorfluktasjoner, kan ha nytte av en proteinomfordelt kost. Det er gjennomført over 10 studier der en har prøvd ut effekten av både proteinomfordelt kost og proteinredusert kost. Resultatene viser at en proteinomfordelt kost kan redusere de motoriske symptomene og bidra til lavere medisindose. Prinsippet med en proteinomfordelt kost er at det totale proteininntaket ikke endres, men at proteinrik mat flyttes fra frokost og formiddagsmat til måltider på ettermiddag og kveld. På denne måten oppnår pasienten best mulig effekt av medisinen i løpet av dagen samtidig som at proteinbehovet blir dekket.

Lavprotein kost har stort sett de samme effektene, men siden det daglige proteininntaket må være under anbefalingen for protein på 0,8 g protein per kg kroppsvekt og dag, er dette lite gunstig på lang sikt.  Det er også mye som tyder på at eldre mennesker som personer med Parkinson ofte er, trenger opptil 1,5 g protein per kg kroppsvekt daglig for å opprettholde fysisk funksjon og god helse. Lavproteinkost er derfor ansett for mindre gunstig enn en proteinomfordelt kost.

Tips:
  • For å unngå konkurranse mellom proteiner og Levodopa bør medisiner tas på tom mage. Det vil si 30 minutter før og 60 minutter etter et måltid
  • Spar høyere mengder protein til slutten av dagen når kontroll av symptomer kanskje ikke er så kritisk!
Praktisk

Det er viktig at pasienter som er motiverte til å prøve en proteinomfordelt kost får hjelp og veiledning. Et balansert og næringsrikt proteinomfordelt kosthold må planlegges og følges opp. Dette bør helst gjøres sammen med en person som har ernæringsbakgrunn for eksempel gjennom en henvisning til klinisk ernæringsfysiolog.

For å illustrere hva en proteinomfordelt kost innebærer så kan vi bruke en mann mellom 61-75 år med kroppsvekt på 80 kg som et eksempel. Anbefalingen sier at han skal bør ha 0.8 g protein per kg. Dette gir et daglig proteininntak på 65 g. Med en proteinomfordelt kost skal mannen innta maksimalt 10 g protein til frokost og formiddagsmat. Resten, 55 g, skal inntas til middag og kveldsmåltid.

Jern

Jerntilskudd i form av jerntabletter eller multivitaminer kan redusere opptaket av levodopa med 30-60 %. I tillegg reduseres absorpsjon av karbidopa med 70-80 %, noe som vil føre til en raskere nedbrytning av levodopa.

Tips.

Jerntilskudd må tas minimum 3 timer før og etter måltider, det kan være lurt å ta jerntilskudd på kvelden

Vann

For at medisinene skal fungere best mulig til riktig tid er det viktig med nok væske slik at medisinene løser seg opp og får stabil effekt. Jo flere medisiner, jo mer væske.

Tips.

 Drikk minimum et glass vann til medisinene