Hvordan stilles diagnosen Parkinsons sykdom?

Det finnes ingen enkel test som kan påvise parkinson. Diagnosen stilles ved en klinisk undersøkelse og anamnese.

Kardinal symptomet bradykinesi/akinesi må være til stedet og enten tremor eller rigiditet. De ikke-motoriske symptomene kan være plagsomme, men skal ikke være dominerende. Sykdommen skal være asymmetrisk, det vil si mer til stedet i en side av kroppen. Antiparkinson-medisiner skal ha en god symptomlindrende effekt på kardinal symptomene.

I enkelte tilfeller tas en DAT-Scan for å understøtte en antatt diagnose.

En viktig del av å stille diagnosen er å utelukke annen sykdom. Mange vil derfor oppleve å ta CT, MR og blodprøver.