Symptomer

Parkinsons sykdom kjennetegnes av en kombinasjon av tre kardinal symptomer: Bradykinesi/akinesi, tremor, rigiditet. Kardinalsymptomet bradykinesi/akinesi må være til stedet for å stille diagnosen og minst ett av de to andre kardinal symptomene. I en tidlig fase er alltid symptomene asymmetriske.

Bradykinesi/akinesi

Espen Dietrichs, professor i nevrologi OUS, forklarer bradykinesi/akinesi

Tremor

Espen Dietrichs, professor i nevrologi OUS, forklarer tremor (skjelvinger).

Rigiditet

Espen Dietrichs, professor i nevrologi OUS, forklarer rigiditet.

Posturale endringer

Posturale endringer er ett klassisk symptom, som tilkommer ut i sykdomsforløpet. Posturale endringer vil si endringer i kroppsholdning og balanse, som oppstår på grunn av kardinal symptomene. Personen har ofte en fremoverbøyd holdning med bøyde albuer, hofter og knær.

Ulikt sykdomsbilde

Det kliniske bildet kan være veldig forskjellig fra person til person. Alle vil være preget av langsomme bevegelser. Noen vil oppleve en stivhet i kroppen. 60 % er rammet av skjelvinger på diagnosetidspunktet. I tillegg til de nevnte motoriske symptomene kan personer med parkinson utvikle opptil 40 ulike ikke-motoriske symptomer. Disse varierer i omfang og alvorlighetsgrad.

Eksempler på ikke-motoriske symptomer er søvnvansker, utmattelse, endret luktesans, lavt blodtrykk, vannlatningsbesvær, forstoppelse, kvalme, inkontinens, depressive symptomer, angst, manglende motivasjon, smerter, synsbedrag og kognitive utfordringer.

Parkinsons sykdom rammer 1-2 % av befolkningen over 60 år, og det antas å være mellom 7000-8000 rammede i Norge. De fleste får diagnosen i 50-70 års alderen. Parkinsons sykdom rammer sjeldent personer under 30 år. Generelt øker forekomsten av sykdommen med økende alder. Siden befolkningen stadig blir eldre, er det forventet en fordobling av antall personer med parkinson frem mot 2040.