Introduksjon

Helsedirektoratet anbefaler at alle pasienter skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse i sykehjem eller sykehus og ved oppstart av hjemmebaserte tjenester. Deretter skal risikovurdering utføres ukentlig eller månedlig ved bruk av et validert verktøy. Dette er viktig for å avdekke underernæring på et tidlig tidspunkt og kunne iverksette de rette tiltakene. For å kunne iverksette rette ernæringstiltak må vi kjenne til hele symptombilde. Kartlegging av funksjon, symptomer og medisineffekt er derfor viktig å inkludere.