Info om kurset

Dette er et nettkurs som belyser ulike sider rundt ernæring og parkinson. Kurset består av læringsinnholdet du finner på denne siden og en kursprøve hvor du må logge inn. Prøven gir kursbevis. Denne nettsiden fungerer også som en nettportal. Den kan brukes som et oppslagsverk for lett å få svar på det du lurer på.

Kurset er rettet mot helsepersonell i klinisk praksis, men kan også brukes av andre.

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende med totalt 5 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Forfattere- Medforfattere

Forfatter

Asta Bye

Asta Bye er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har arbeidet med ernæringsproblemer hos personer med ulike kroniske sykdommer deri blant Parkinsons sykdom, i mange år. Hun har samarbeidet med Parkinsonforbundet gjennom mange år og bidratt til informasjonsmateriale om ernæring ved parkinson blant annet brosjyren Med parkinson på kjøkkenet. Hun har også hatt mange foredrag om ernæring og parkinson både for pasienter og helsepersonell. Hun er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet og forsker ved Kompetansetjenesete for lindrende behandling, Helseregion sør-øst.

Forfatter

Ida Kristiansen

Ida Kristiansen er klinisk ernæringsfysiolog og PhD-stipendiat ved Nasjonal Kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser og Universitet i Stavanger. Hun forsker på sammenhengen mellom ernæring, vekttap og sykdomsutvikling ved Parkinson sykdom.

Forfatter

Ragnhild S. Støkket

Ragnhild S. Støkket er utdannet nevrologisk sykepleier og har en master i helsefagvitenskap. Hun har lang erfaring innenfor nevrologi. Jobber nå som helsefaglig rådgiver i Norges Parkinsonforbund og fagveileder i ParkinsonNet Norge.

Medforfatter

Julie Sørbø Helliesen

Julie Sørbø Helliesen er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo. Hun har skrevet masteroppgave om symptomer og underernæringsrisiko ved Parkinson sykdom.